سامانه رسیدگی به شکایات

در بسیاری از سازمان ها و شرکت هایی که فعالیت ها و خدمات تخصصی ارائه می کنند و گردش اطلاعات فنی و تخصصی بین نیروی انسانی آن جریان دارد، ابزارهای مختلف با محوریت انتقال دانش و تجربه به کار می رود که با سازمان دهی اطلاعات ا... ...
11 آذر 1395 مشاهده جزییات

سامانه مناقصات و مزایدات

در بسیاری از سازمان ها و شرکت هایی که فعالیت ها و خدمات تخصصی ارائه می کنند و گردش اطلاعات فنی و تخصصی بین نیروی انسانی آن جریان دارد، ابزارهای مختلف با محوریت انتقال دانش و تجربه به کار می رود که با سازمان دهی اطلاعات ا... ...
11 آذر 1395 مشاهده جزییات

سامانه مدیریت فرآیندهای تعریف و تصویب تعاریف و اصطلاحات

در بسیاری از سازمان ها و شرکت هایی که فعالیت ها و خدمات تخصصی ارائه می کنند و گردش اطلاعات فنی و تخصصی بین نیروی انسانی آن جریان دارد، ابزارهای مختلف با محوریت انتقال دانش و تجربه به کار می رود که با سازمان دهی اطلاعات ا... ...
12 آذر 1395 مشاهده جزییات

سامانه مدیریت وظایف

مدیریت و زمان بندی مکانیزه وظایف کارکنان و امکان پیگیری و اخذ گزارش عملکرد ایشان بر روی هر وظیفه هدف اصلی این سامانه است.  ...
12 آذر 1395 مشاهده جزییات

سامانه نظام انتقادات و پیشنهادات

استفاده از سامانه نظام انتقادات و پیشنهادات IranDNN و استقرار آن در هر سازماني، منافع زیادی براي همه كاركنان، مديران، سهامداران، مشتريان، جامعه، دولت و ... ایجاد خواهد نمود، مواردی چون:  ...
15 اسفند 1393 مشاهده جزییات

سامانه های برگزاری آزمون

گروه IranDNN با توجه به نیاز روزافزون سازمان ها به برگزاری آزمون های مختلف به صورت مدون، دوره ای و یا موردی که به منظور جذب نیرو، ارزشیابی پرسنل، خوداظهاری و ... انجام می شود، اقدام به طراحی و توسعه سامانه برگزاری آزمون... ...
15 اسفند 1393 مشاهده جزییات

سامانه های پشتیبانی و خدمات پس از فروش

ر سامانه پشتیبانی و خدمات پس از فروش IranDNN متقاضی اخذ خدمات می تواند با تکمیل فرم مربوطه نسبت به گزارش مشکل یا درخواست پشتیبانی اقدام نماید و بر اساس نوع درخواست، کارشناس گروه پشتیبانی مربوطه، به درخواست مطرح شده پاسخ... ...
15 اسفند 1393 مشاهده جزییات

سامانه های ارزشیابی و نظرسنجی

سامانه ارزشیابی و نظرسنجی IranDNN جهت ایجاد یک مکانیزم معین و مدون جهت اجرای این ارزشیابی ها طراحی شده است. فرآیندهای متنوع ارزشیابی و نظرسنجی در سازمان ها به صورت مدون یا اتفاقی اجرا می شوند که معمولا در چارچوب استاندار... ...
15 اسفند 1393 مشاهده جزییات

سامانه های داوری

در سامانه داوری IranDNN موضوعاتی نظیر طرح ها، پروژه ها، مقالات، عکس، فیلم، کتاب یا هر موضوع خاصی که در یک سازمان نیاز به داوری داشته باشد می تواند به شکلی منسجم، دقیق و بدون هر شائبه ای از خطای کاربری به قضاوت گذاشته شود... ...
15 اسفند 1393 مشاهده جزییات

پرتال های پرسنلی

با استفاده از پرتال پرسنلی IranDNN یکی از مشکلات اصلی سازمان ها که وجود یک بستر جامع اطلاع رسانی و تعاملی در سازمان برای پرسنل می باشد به آسانی قابل اجرا و مدیریت خواهد بود. تعدادی از مهمترین ویژگی های پرتال پرسنلی Iran... ...
15 اسفند 1393 مشاهده جزییات

سامانه خدمات الکترونیک شعب و نمایندگی ها

سازمان ها و ارگانهايي که داراي شعب، نمايندگي ها و مراکز استاني هستند، خدماتي را به صورت ويژه به مراکز زيرمجموعه خود ارائه مي دهند. اين خدمات معمولاً داراي فرآيندهايي هستند که پس از طي مراحل مشخص منجر به تأييد، تصويب يا ص... ...
07 اسفند 1393 مشاهده جزییات

سامانه صدور انواع مجوز

سامانه صدور مجوز IranDNN براي صدور مجموعه وسيعي از مجوزها و تأييديه ها در سازمان ها که با توجه به نوع فعاليت خود داراي فرآيند مشخصي جهت صدور مي باشند، قابل استفاده مي باشد. اين فرآيندها از تقاضاي متقاضي آغاز و پس از طي م... ...
08 اسفند 1393 مشاهده جزییات
بالا