سامانه های ارزشیابی و نظرسنجی

معرفی راه حلمعرفي راه حل

فرآیندهای متنوع ارزشیابی و نظرسنجی در سازمان ها به صورت مدون یا اتفاقی اجرا می شود. این ارزشیابی ها معمولا در چارچوب استانداردهای پیاده سازی شده در سازمان می باشد. جهت ایجاد یک مکانیزم معین و مدون جهت اجرای این ارزشیابی ها می توان از سامانه های مربوطه استفاده کرد. این ارزشیابی ها دارای فرآیندها، کارتابل ها و کاربران خاص خود هستند و لذا امکان پیاده سازی آنها در قالب یک سامانه آنلاین میسر خواهد بود. علاوه بر پیاده سازی انواع نظرسنجی ها با موضوعات مختلف در حوزه های مشخص، زیر فرآیندهای ارزشیابی به سادگی از طریق این سامانه ها قابل پیاده سازی است.
  • ارزشیابی عملکرد پرسنل و مدیران.
  • ارزشیابی کیفی خدمات، محصولات، آموزش و ... .
  • ارزشیابی پیشرفت وظایف، پروژه ها و ... .

ويژگي هاي برترويژگي هاي برتر :

  • اطلاع رسانی نتیجه ارزشیابی و نظرسنجی.
  • امکان صدور خودکار نتیجه ارزشیابی و رتبه بندی.
  • تعیین بازه های زمانی برای ارزشیابی.
  • امکان اخذ گزارشات جامع همراه با نمودار.
بالا