سامانه های پشتیبانی و خدمات پس از فروش

معرفی راه حلمعرفي راه حل

این سامانه با اهداف متنوع قابلیت بهره برداری دارد. از جمله مهمترین اهداف بهره برداری این سامانه به موارد زیر اشاره می شود.
 • ارائه خدمات پشتیبانی واحدهای تدارکاتی، عملیاتی و پشتیبانی به سایر واحدهای سازمانی ( مشابه خدمات پشتیبانی واحد فن آوری اطلاعات به واحدهای دیگر )
 • ارائه خدمات گارانتی و پشتیبانی محصولات/خدمات به مشتریان.
در این سامانه متقاضی اخذ خدمات می تواند با تکمیل فرم مشخصی نسبت به گزارش مشکل یا درخواست خود اقدام کند. بر اساس نوع درخواست، کارشناس گروه پشتیبانی مربوطه، به درخواست وارده پاسخ داده یا آن را به کارشناس دیگر یا مدیریت ارجاع می دهد.
آنچه در این سامانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است ثبت سوابق و تاریخچه ارائه خدمات است. در واقع حجم ارائه خدمات به اشخاص، واحدها و مشتریان قابل پایش است.
سامانه دارای داشبوردی است که می تواند خلاصه وضعیت پشتیبانی را گزارش داده و به علاوه گزارشاتی بر اساس پارامترهای مختلف ( بر اساس مشتری، پروژه، وضعیت درخواست، اولویت درخواست و ... ) ارائه نماید.

ويژگي هاي برترويژگي هاي برتر :

 • کنترل پنل مدیریتی شامل بخش های داشبورد، تعریف کارفرما ( واحدهای سازمان)، تعریف نمایندگان کارفرما، تعریف اپراتورهای پشتیبانی و تعریف پروژه ها.
 • اطلاع رسانی از طریق ایمیل به ازای ایجاد یا تغییر در رویدادهای پشتیبانی.
 • امکان ایجاد ساختار پشتیبانی بر اساس اختصاص کدرهگیری برای پیگیری درخواست.
 • امکان ایجاد کارتابل های گروهی.
 • ارجاع خودکار درخواست به کارتابل مرتبط بر اساس نوع درخواست.
 • امکان اتصال سامانه به پیام کوتاه.
 • امکان ایجاد محدودیت در زمان و تعداد ارسال درخواست های پشتیبانی.

کارکردها/موارد استفادهکارکردها/موارد استفاده :

 • هر واحد سازمانی با مخاطبین درون یا برون سازمانی می تواند برای پاسخگویی به مخطبین خود و ارائه خدمات پشتیبانی از این سیستم بهره گیرد.
 • کلیه بنگاههای اقتصادی محصول یا خدمت محور می توانند برای خدمات پس از فروش خود از این سیستم بهره گیرند.
بالا