سامانه های برگزاری آزمون

معرفی راه حلمعرفي راه حل

در اکثر سازمان ها و در معاونت هایی که به نوعی با منابع انسانی درون سازمان یا متقاضایان خارج سازمان در ارتباط هستند، برگزاری آزمون ها به صورت مدون، دوره ای و یا موردی با هدف جذب نیرو، ارزشیابی پرسنل، خوداظهاری و ... با صرف زمان و هزینه قابل ملاحظه ای همراه است. در ضمن صحت و دقت برگزاری این آزمون ها یا ارزشیابی ها از نظر برگزاری کننده و شرکت کننده معمولاً در یک سطح قابل قبول نیست. سامانه برگزاری آزمون با ایجاد یک فضای مجازی برگزاری و با دقت هرچه بیشتر به رفع این نیاز سازمان کمک خواهد کرد.
برگزاری مسابقات آنلاین یکی دیگر از کاربری های این سامانه است. تنوع در شکل برگزاری، نحوه امتیازدهی، ضرایب و نحوه تصحیح باعث می شود انواع مختلف مسابقه را با این سامانه برگزار کرد.
برگزاری آزمون های استخدامی شامل بخش های چندگزینه ای، تشریحی، آزمون زبان و مهارت های شغلی از جمله مهمترین کارویژه های این سامانه است.

ويژگي هاي برترويژگي هاي برتر :

 • پنل تعریف سؤالات
 • بانک سؤالات
 • طبقه بندی نامحدود سؤالات
 • اختصاص وزن و ضریب به سؤالات
 • سطح بندی سؤالات
 • تعریف آزمون با سطوح مختلف
 • تعیین زمان پاسخگویی به هر سؤال و کل آزمون
 • امکان برگزاری آزمون های چندگزینه ای و تشریحی
 • اعلام نتیجه به شرکت کننده
 • اعلام نتیجه کل به مدیر سیستم
 • امکان نمایش کلید سؤال پس از اتمام آزمون

کارکردها/موارد استفادهکارکردها/موارد استفاده :

 • برگزاری انواع آزمون آنلاین.
 • برگزاری انواع مسابقه آنلاین.
بالا