پرتال های پرسنلی

معرفی راه حلمعرفي راه حل

یکی از دغدغه های مهم در سازمان ها وجود یک بستر جامع اطلاع رسانی و تعاملی در سازمان ویژه پرسنل است. بستری که بر اساس آن هم امکان اطلاع رسانی و هم امکان تعامل بین پرسنل با ساختار مدون وجود داشته باشد.
پرتال های پرسنلی در حوزه های کارکد زیر می تواند بسیار مؤثر و کارا باشد.
 • اطلاع رسانی :
  • بانک جامع قوانین و مقررات
  • اطلاعیه ها، بخشنامه ها و مصوبات
  • اخیار و رویدادها
  • مناسبت ها
  • بانک کتب و مقالات
  • انتصابات
  • خبرنامه ها مناسبتی، دوره ای و تخصصی برای دسته های مختلف کاربری.
  • برنامه های آموزشی.
  • برنامه های سلف، خدمات رفاهی و ... .
  • اطلاعات تماس ( دفترچه تماس )
 • تعاملی :
  • ارسال و دریافت پیام.
  • انجمن ها و تالارهای تخصصی.
  • فرم های ارزشیابی و نظرسنجی.
  • فرم های اخذ آمار و گزارشات.
 • آموزشی و علمی :
  • سامانه مدیریت یادگیری ( LMS : Learning Management System ) با قابلیت برگزاری دوره های آموزشی به صورت آنلاین، برگزاری کلاس مجازی، برگزاری کارگاههای مجازی، برگزاری آزمون و ... با امکان گزارش گیری و بررسی وضعیت پیشرفت یادگیری پرسنل.
  • سامانه مدیریت اطلاعات آموزشی ( EMIS : Education Management information system ) :
   • امکان بررسی گزارشات چکیده/تجمیعی و تفضیلی از وضعیت آموزشی پرسنل بر اساس حوزه های تخصصی.
   • امکان تعیین پارامترهای آموزشی در هر حوزه تخصصی و تعریف ضریب شایستگی پرسنل بر اساس همین پارامترها.
   • تعیین دوره های لازم برای هر یک از پرسنل جهت ارتقای ضریب شایستگی.
   • ارزشیابی اثربخشی دوره ها و اساتید.
   • ثبت، نمایش و گزارش تاریخچه آموزشی پرسنل.
  • مراکز دانش و خبرگان با هدف اشتراک تجربیات و ارتقای سطح فنی و تکنیکی.
 • کاربردی :
  • ارتباط با سامانه های پرسنلی و منابع انسانی ( نمایش فیش حقوقی، حکم کارگزینی، مانده مرخصی و ... )
  • امکان پیاده سازی فرم های مرخصی و مأموریت و ... از طریق پرتال.
  • رزرو اتاق جلسات، سالن همایش ها و ...
  • انتخاب غذا ( سلف )، رزرو خودرو جهت مأموریت و ...
  • نظام انتقادات و پیشنهادات.
  • سامانه ارزشیابی و جذب ایده.

ويژگي هاي برترويژگي هاي برتر :

 • امکان ارتباط با بانک های اطلاعاتی درون سازمان.
 • پروفایل اختصاصی پرسنل.
 • کنترل و نظارت بر عملکرد پرسنل.
 • انسجام با سایر ماژول ها و ابزارهای مبتنی بر پرتال.
 • امکان ارتباط با فرآیندهای مرتبط در سایر سازمان ها.
 • فرم های چند مرحله ای، ثبت توضیحات فیلدها، اعمال محدودیت های ورود داده جهت افزایش دقت تکمیل فرم ها، واسط گرافیکی کاربرپسند در بخش های تعاملی و کاربردی
بالا