سامانه رسیدگی به شکایات

معرفی راه حلمعرفي راه حل

با توجه به الزام قانونی کلیه دستگاه ها دولتی برای رسیدگی به شکایات مردم در خصوص موضوع فعالیت مجموعه و همینطور لزوم شنیدن صدای مشتریان در مجموعه های خصوصی جهت پاسخگویی به مشکلات طرح شده، سامانه رسیدگی به شکایات که دارای ساختار آنلاین بوده و به صورت مستمر امکان ارائه سرویس داشته باشد از اهمیت ویژه برخوردار است.
ثبت آنلاین شکایات و رسیدگی مکانیزه بر اساس چارچوب های تدوین شده سازمانی با لحاظ سلسله مراتب تعریف شده و در قالب خدمت الکترونیک بر روی پرتال سازمانی هر مجموعه ای با یکپارچگی که ایجاد می کند می تواند در افزایش سطح رضایتمندی ذینفعان یک سازمان– درون و برون سازمان – نقش چشمگیر و بی دیلی ایفا کند.

ويژگي هاي برترويژگي هاي برتر :

 • فرآیند ساده ثبت شکایت
 • ارائه کد رهگیری جهت پیگیری
 • اطلاع رسانی وضعیت شکایت از طریق پیامک / ایمیل / تماس تلفنی خودکار / شبکه های اجتماعی
 • ارجاعات خودکار قابل تعریف
 • گردش کار قابل تعریف
 • امکان ایجاد گردش دستی
 • امکان ضمیمه نمودن فایل
 • امکان بازبینی و تصحیح پاسخ
 • تعریف سلسله مراتب سازمانی
 • امکان تعیین مسیر گردش کار بر اساس نمودار سازمانی
 • گزارشات و نمودارهای مدیریتی
 • قابلیت تنظیم سطوح دسترسی
 • قابلیت تعریف شکایات محرمانه با چرخه خاص
 • امکان ارتباط با سایر سامانه های سازمانی
 • امکان پیاده سازی در قالب ماژول پرتال سازمانی
بالا