سامانه مناقصات و مزایدات

معرفی راه حلمعرفي راه حل

سامانه دارای دو پنل مجزا برای پیمانکاران و کاربران امور قراردادها است.
سامانه این امکان را برای سازمان فراهم می نماید تا معاملاتی که به صورت عمومی بر گزار می گردند را از این طریق به اطلاع عموم رسانده و در صورت نیاز امکان استفاده از اسناد شرکت در معامله را برای اعضای مورد تائید سازمان فراهم نمایند. همچنین این امکان را به پیمانکاران و مشاورین می دهد تا اطلاعات شرکت خود را جهت بررسی به سازمان ارسال نموده و یا نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نمایند. سامانه مناقصات امکان ثبت نام پيمانکاران با حوزه هاي کاري متفاوت را فراهم کرده و به پیمانکاران مجوز مشاهده اطلاعات معاملات کلي و جزئي که از سامانه قرارداد صادر گردیده است را فراهم مي نمايد.
 • پنل پیمانکاران :
  • امکان ایجاد، ویرایش و به روز رسانی پروفایل شرکت شامل اطلاعات و اسناد هویتی و تجارب کاری پیمانکار.
  • امکان مشاهده مناقصات مرتبط با موضوع فعالیت پیمانکاران و امکان حضور در مناقصه.
  • ثبت تاریخچه حضور پیمانکار در مناقصات.
 • پنل امور قراردادها :
  • ثبت و ویرایش و به روز رسانی مناقصات.
  • بارگذاری اسناد مناقصات.
  • تأیید یا رد متقاضیان ورود به لیست پیمانکاران.
  • گزارش فهرست پیمانکاران حاضر در هر مناقصه.
  • اخذ گزارش فروش اسناد مناقصه ( چنانچه اسناد مناقصه برای فروش به متقاضیان بارگذاری شده باشد)

ويژگي هاي برترويژگي هاي برتر :

 • نمایش اتوماتیک مناقصات در سامانه آنلاین
 • ارسال تقاضا از سوی پیمانکاران جهت مشارکت در طرح ها
 • امكان دریافت ارسال اطلاعات به حراست جهت بررسی در آن اداره
 • ثبت اطلاعات پيمانکاران حقيقي و حقوقي
 • ثبت مجوزهاي پيمانکاران
 • ثبت اعضا براي پيمانکاران حقوقي
 • ثبت سوابق کاري پيمانکاران
 • مشاهده اطلاعات رسيده از سيستم سامانه قرارداد و خريد
 • امکان ارسال اسناد مرتبط با زمينه کاري پيمانکار به پيمانکاران
 • تائيد اطلاعات و الحاق اسناد جهت مشاهده
 • تعريف کاربران بخش Control Panel و ارائه مجوز استفاده از امکانات سيستم
 • امکان ثبت نام پيمانکاران در سايت جهت خرید/دريافت اسناد
 • ورود به سيستم و در يافت اسناد در صورت تائيد اطلاعات ثبت نام پيمانکار
 • امکان ثبت صورت وضعيتهاي قراردادهاي پيمانکاران
بالا