ترتیب براساس:
  نام پروژه محل پروژه آسانسور پله برقی رمپ برقی پیاده روی متحرک مشاهده جزئیات  
  سامانه رسیدگی به شکایات 2204 view  
  سامانه مناقصات و مزایدات 2117 view  
  سامانه مدیریت فرآیندهای تعریف و تصویب تعاریف و اصطلاحات 2127 view  
  سامانه مدیریت وظایف 2108 view  
  سامانه نظام انتقادات و پیشنهادات 2417 view  
  سامانه های برگزاری آزمون 1576 view  
  سامانه های پشتیبانی و خدمات پس از فروش 1521 view  
  سامانه های ارزشیابی و نظرسنجی 1483 view  
  سامانه های داوری 1599 view  
  پرتال های پرسنلی 1598 view  
  سامانه خدمات الکترونیک شعب و نمایندگی ها 1588 view  
  سامانه صدور انواع مجوز 1809 view  
بالا