معرفی محصول

راهکارهای موبایل

بستری مناسب برای توسعه خدمات الکترونیک

مشخصات اجمالی محصول

پورتال سازماني IranDNN راه حلي جامع براي سازمان ها و شرکت هاي متوسط و بزرگ مي باشد. پورتال سازماني IranDNN با استفاده از مجموعه ابزارهاي کاربردي و تعاملي و همچنين توانايي برقراري ارتباط موثر با ساير نرم افزارهاي سازماني، براي يکپارچه سازي مجموعه اطلاعات و خدمات قابل ارائه به مخاطبين شما اعم از مشتريان، ، شرکاي تجاري، مديران، پرسنل و ... ابزاري کارآمد مي باشد. يک پورتال سازماني موفق، بخش بزرگي از خدمات سازمان را به صورت آنلاين ارائه مي دهد و در واقع ايجاد يک سامانه اتوماسيون تحت وب براي عموم مخاطبين مي نمايد. ايجاد پورتال سازماني براي سازمان شما داراي مزاياي بسياري است مانند:
 ✔ صرفه جويي فوق العاده در هزينه هاي جاري سازمان
 ✔ کاهش حجم قابل ملاحظه مراجعه
 ✔ کاهش حجم بوروکراسي و ذخيره منابع مصرفي
بالا