سیستم اطلاعات مدیریت آموزشی (EMIS)

تمام ابزارهای مدیریت لازم برای آموزش هدف دار و اثربخش

بیشتر بدانید...
 • مشخصات اجمالی
 • فرآیند چهار مرحله ای
 • اهداف و کارکردها
 • امکانات EMIS
 • تصاویر نرم افزار
 • تکنولوژی توسعه

مشخصات اجمالی سامانه

سیستم اطلاعات مدیریت آموزش، سیستمی است که به منظور سازماندهی نظام مند اطلاعات مرتبط با مدیریت آموزش طراحی شده است. وظیفه اصلی این سیستم ها جمع آوری، پردازش، تجزیه و تحلیل، انتشار، توزیع و ارایه خدمات اطلاعاتی برای کاربران و مدیران آموزشی است. همچنین این سیستم ها در جهت ارتقا و استفاده یا کاربرد اطلاعات جهت سیاست گذاری و اجرا، تصمیم گیری و نظارت و ارزشیابی سیستم های آموزشی مورد استفاده قرار می گیرند. EMIS یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای مدیران یک سازمان است تا بوسیله آن بتوانند با برنامه ریزی درست و اجرای هدفمند فرآیند آموزشی به توسعه فردی و گروهی کارکنان و منابع انسانی خود نایل شوند. این سیستم نیازمندی های آموزشی سازمان، فاصله شایستگی افراد، موقعیت شغلی و سایر پارامترهای دخیل در موضوع آموزش را مطابق با اهداف و استراتژی ها با شرایط موجود مقایسه کرده و برنامه ریزی بهینه را در جهت اجرا ارائه می کند.

فرآیند چهار مرحله ای سامانه EMIS

 • تعيين نيازهاي آموزشي

  سازمان برای رسیدن به اهداف، رفع نواقص، افزایش کیفیت محصولات و خدمات و در کل افزایش قدرت انطباق خود با محیط کسب و کار مجموعه نیازهای آموزشی خود را تعیین و تبیین می کند.

  مشاهده بیشتر
 • طراحي و برنامه‌ريزي آموزش

  متناسب با نیازهای مشخص شده، بهترین طرح آموزشی انتخاب و برنامه ریزی اجرای آن تنظیم می شود. شاخص های ارزیابی اثربخشی نیز در نظر گرفته می شود.

  مشاهده بیشتر
 • فراهم‌آوردن آموزش

  دوره های آموزشی بر اساس طرح و برنامه با ساختار مشخص اجرا شده و سوابق آن ثبت و نگهداری می شود.

  مشاهده بیشتر
 • ارزیابی نتایج آموزشی

  نتایج به دست آمده از اجرای برنامه آموزشی به صورت کمی و کیفی و بر اساس پارامترهای اثربخشی ارزیابی و ارزشیابی می شود.

  مشاهده بیشتر
 • وظایف کلیدی
 • اهداف
 • کارکردها
 
 

وظایف کلیدی سامانه

 • تجزیه و تحلیل، تفسیر و استفاده از اطلاعات آموزشی.
 • انتشار، توزیع و اشاعه بروندادها برای کاربران اطلاعات آموزشی.
 • مدیریت زمینه یابی: طراحی ابزار آموزشی، آزمایش ابزار، طراحی مجدد، توزیع و جمع آوری، سازماندهی، پردازش، گردآوری و پالایش داده ها

وظایف کلیدی سامانه

 • نظارت و ارزشیابی تمام فعالیت های آموزشی.
 • آموزش کارکنان در تمامی سطوح به صورت متمرکز.
 • مدیریت و برنامه ریزی سراسری فعالیت های آموزشی و ارتقا سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری.
 
 

آموزش یک اصل پایدار و همیشگی

به طور کلی هر سازمان یا مجموعه انتفاعی و غیر انتفاعی که به موضوع آموزش و توسعه دانش و مهارت منابع انسانی خود به عنوان یک اصل پایدار و همیشگی نگاه می کنند.

رویکرد تحصیلی، آموزشی، مهارتی

یکی از اهداف مهم سیستم اطلاعات مدیریت آموزشی (EMIS) فراهم آوردن مجموعه های آموزشی در سطوح مختلف و با رویکردهای تحصیلی، آموزش عالی و مهارتی است.

تضمین بهبود ساختار آموزشی

سایت ها و مجموعه هایی که از سیستم آموزش مجازی ( LMS ) بهره می برند و لازم است اطلاعات این سیستم تجمیع و پردازش شده و در قالب گزارشات متنوع، بهبود ساختار آموزشی را چه از حیث فراگیر و چه از نظر سیستم آموزشی تضمین نماید.

 
 

کارکردها

 • کسب اطلاعات به روز از وضعیت آموزشی کارکنان.
 • نظارت و پایش دائم ساختار آموزشی کارکنان.
 • شناخت خلأ ها و کاستی های آموزشی.
 • یکپارچه سازی ساختار آموزش در سطح سازمان.

کارکردها

 • تخصیص منابع آموزشی به حوزه های مورد نیاز.
 • افزایش اثربخشی آموزش در سازمان.
 • چرخه استاندارد آموزش از نیازسنجی تا اجرا و ارزیابی.
 • بهبود مستمر فرآیند آموزش در سازمان.

کارکردها

 • انطباق دوره های آموزشی با موقعیت کارکنان در سازمان.
 • امکان ارتباط سیستم پرسنلی و منابع انسانی به سیستم EMIS.
 • تعریف فاصله شایستگی و طراحی مسیر آموزشی کارکنان.
 • امکان تدوین استراتژی های آموزشی مدون و ارزیابی اثر استراتژی ها.

کارکردها

 • مدیریت یکپارچه پیمانکاران حوزه آموزش.
 • مدیریت نظام مند مدل ها و روش های آموزشی متناسب با نیاز سازمان.
 • ارتقای کیفی خدمات سازمان با به کاربردن استاندارد آموزشی ISO 10015.
 • افزایش اعتبار سازمان برای حضور در عرصه های بزرگ اجرایی داخلی و خارجی.

امکانات سیستم اطلاعات مدیریت آموزشی

 
 
 • استاندارد مشاغل

  تعریف استاندارد مشاغل سازمان برای محاسبات برنامه ریزی آموزشی. تدوین برنامه آموزشی کارکنان.
 • استراتژی آموزشی

  تعریف قوانین و چارچوب استراتژیک آموزشی که توسط مدیریت آموزشی تدوین شده است.
 • فاصله شایستگی

  تعریف فواصل شایستگی برای گروه های شغلی.
 • برنامه پیشنهادی

  برنامه ریزی پیشنهادی آموزشی براساس چارچوب های تعریف شده.
 • تقویم آموزشی

  تدوین و تنظیم تقویم آموزشی برای واحدهای مختلف سازمانی و در سوح مختلف با فرآیند تصویب تقویم.
 • سوابق آموزشی

  بانک اطلاعاتی سوابق آموزشی کارکنان و مدیران.
 • اولویت های آموزشی

  امکان اولویت بندی دوره ها به صلاحدید مدیر آموزش.
 • سرانه آموزشی

  تعیین سرانه آموزشی و کنترل آن توسط نرم افزار.
 • دورهای حضوری و غیرحضوری

  تعریف دوره های حضوری و غیرحضوری.
 • صدور گواهینامه

  صدور خودکار گواهینامه پس از اتمام دوره.
 • نظرسنجی آموزشی

  مدیریت نظرسنجی و پرسش های ارزیابی دوره.
 • شاخص های ارزیابی

  تعیین شاخص های ارزیابی دوره و ارائه گزارش تحلیلی.
 • دوره های تخصصی و مهارتی

  مدیریت ضرایب دوره های عمومی، تخصصی و مهارتی توسط نرم افزار.
 • ارتباطات بین نرم افزاری

  امکان ارتباط با سایر سامانه های سازمانی نظیر سیستم پرسنلی و وارد کردن فراگیران از فهرست پرسنل.
 • دوره های متمرکز و غیر متمرکز

  امکان تعیین دوره های متمرکز ( مدیریت شده توسط واحد آموزش ) و غیر متمرکز ( مدیریت شده توسط خود واحد متقاضی)
 • پیمانکاران آموزشی

  تعریف پیمانکاران حوزه آموزش و قراردادهای ایشان و ارزیابی عملکرد پیمانکاران توسط کارکنان و نتایج آموزشی ایشان.

تصاویر محیط نرم افزار

تکنولوژی توسعه نرم افزار EMIS

 • DotNetNuke
  توسعه یافته به صورت Stand Alone و در قالب ماژول پرتال dnn
 • SQL SERVER
  استفاده از پایگاه داده SQL SERVER 2008/ 2014
 • C#.Net
  طراحی و پیاده سازی توسط زبان برنامه نویسی C#.Net
 • ISO10015
  منطبق بر استاندارد آموزشی ISO10015
 • چند زبانه و چند پوسته
  قابلیت استفاده چند زبانه و چند پوسته ای
بالا