(آرشیو سال 1397)

اهمیت یافتن سیستم آموزش مجازی مناسب برای برگزاری دوره های آموزشی

اهمیت یافتن سیستم آموزش مجازی مناسب برای برگزاری دوره های آموزشی

سیر تحولات زندگی و پیچیدگی آن و رشد تکنولوژی بر ساختار آموزش هم تأثیر زیادی داشته و مسیر آموزش را به سمت آموزش الکترونیک سوق داده است و اکثر سازمان ها و شرکت ها و مؤسسات آموزشی حتی برای آموزش های مهار...
انقلاب در حوزه آموزش سازمانی : 6 مزیت عمده یادگیری خُرد

انقلاب در حوزه آموزش سازمانی : 6 مزیت عمده یادگیری خُرد

امروز اثربخش ترین نوع یادگیری شکلی از انتقال مفاهیم است که به آن یادگیری خرد گرفته می شود. دیر یا زود همه سیستم های آموزشی در مسیری قرار خواهند گرفت که مکانیزم انتقال مطلب در آن در قالب بسته های کوچک ...

DnnForge - NewsSearch

گروه ها

آرشیو آموزش

نظرات کاربران

بالا