مطالب موجود برای 'یادگیری خرد'

انقلاب در حوزه آموزش سازمانی : 6 مزیت عمده یادگیری خُرد

انقلاب در حوزه آموزش سازمانی : 6 مزیت عمده یادگیری خُرد

امروز اثربخش ترین نوع یادگیری شکلی از انتقال مفاهیم است که به آن یادگیری خرد گرفته می شود. دیر یا زود همه سیستم های آموزشی در مسیری قرار خواهند گرفت که مکانیزم انتقال مطلب در آن در قالب بسته های کوچک ...

DnnForge - NewsSearch

گروه ها

آرشیو آموزش

نظرات کاربران

بالا