مشتریان گروه IranDNN شامل سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی با حوزه های مختلف فعالیت می باشند و افتخار می کنیم که توانسته ایم علاوه بر خدمات در زمینه پورتال های سازمانی، راهکارهای خاص برای نیازهای خاص سازمان ها توسعه و اجرا کنیم. پروژه های اجرا شده و سیستمهای در حال استفاده در سازمانهای سراسر کشور و مشتریان راضی بهترین گواهی برای عملکرد ما می باشد.

مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضائیه

وابسته به: قوه قضائیه
از سال 1352 تعداد دستگاه ورود اطلاعات IBM3712 جهت ارتباط دفتر آمار و خدمات ماشيني با سازمان بودجه از طريق تلفن اختصاصي مستقر گرديد . سپس بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران تا سال 1368 اطلاعات متهمان با استفاده از Main Frame استخراج و به صورت جزوه تكثير و مورد استفاده قرار مي‎گرفت. از سال 1368 تا سال 1378 با مديريت قوه قضاييه سايت كامپيوتر بزرگي در دفتر آمار و خدمات ماشيني نصب و راه‎اندازي شد. سيستم طراحي شده از كامپيوتر سازمان تأمين اجتماعي برروي كامپيوترها نصب گرديد و سيستم آمار و پرسنلي و سيستم ديوان عدالت اداري و ديوانعالي كشور به صورت Online با مركز كامپيوتر در ارتباط بودند. در سال 1378 شوراي عالي انفورماتيك قوه قضاييه زير مجموعه نهاد رياست قوه قضاييه تشكيل شد و دفتر اموررايانه و مديريت سيستم (دفتر آمار و خدمات ماشيني سابق) زير مجموعه شوراي مذكور قرار گرفت كه كليه مصوبات شوراي عالي انفورماتيك قوه قضاييه پس از تصويب توسط دفتر اموررايانه و مديريت سيستم اجرا مي‎گرديد. در سال 1383 با تغيير چارت سازماني دفتر اموررايانه و مديريت سيستم به عنوان معاونت دفتر فني و مهندسي زيرمجموعه معاونت اجرايي قوه قضاييه فعاليت‎هاي خود را ادامه داد و در همان سال پس از تغييير مجدد چارت سازماني قوه قضاييه دفتر اموررايانه و مديريت سيستم به دفتر آمار و انفورماتيك قوه قضاييه تغيير نام داد و زيرمجموعه معاونت حقوقي و توسعه قضايي قرار گرفت و همچنين شورايعالي انفورماتيك نيز با تغيير نام شوراي فن‎آوري اطلاعات و ارتباطات در معاونت مذكور ايجاد گرديد و مصوبات شوراي مذكور توسط دفتر آمار و انفورماتيك به مرحله اجرا گذاشته شد. در سال 1387 نيز تشكيلات دفتر آمار و انفورماتيك پس از تصويب رياست محترم قوه قضاييه تغيير پيدا كرد و به دفتر آمار و فن‎آوري اطلاعات و ارتباطات قوه قضاييه نيز تغيير نام پيدا كرد. درسال 1387 آقای مهندس صدرنوری دبیر شورای فناوری اطلاعات با حفظ سمت سرپرست دفتر مذکور گردید. پس از پایان دوره دوم ریاست قوه قضاییه وانتصاب حضرت آیت ا... آملی لاریجانی به سمت ریاست قوه قضاییه وتوجه ایشان به حوزه فناوری اطلاعات ، دفتر آمار وفناوری اطلاعات باارتقا جایگاه به مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه تغییرنام پیدا کرد. وحجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر شهریاری به عنوان رییس مرکز آمار وفناوری اطلاعات منصوب گردیدند. رییس مرکز آمار وفناوری اطلاعات از مسئولان عالی قضایی می باشد ودر کلیه جلسات مسئولان عالی قضایی شرکت می نماید.

پروژه ها:

بالا