مشتریان گروه IranDNN شامل سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی با حوزه های مختلف فعالیت می باشند و افتخار می کنیم که توانسته ایم علاوه بر خدمات در زمینه پورتال های سازمانی، راهکارهای خاص برای نیازهای خاص سازمان ها توسعه و اجرا کنیم. پروژه های اجرا شده و سیستمهای در حال استفاده در سازمانهای سراسر کشور و مشتریان راضی بهترین گواهی برای عملکرد ما می باشد.

مرکز آمار ایران

وابسته به: نهاد ریاست جمهوری
مرکزآمار ایران وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است. ساختار این مرکز از نظر تشکیلاتی با توجه به فرایند طرحهای آمار گیری یعنی مراحل طرح موضوعی ، تهیه طرح فنی ، اجراء واستخراج و پردازش داده ها طراحی شده وشامل 3 معاونت و يك مركز فناوري است : معاونت طرح‌های آماری و آمارهاي ثبتي معاونت اقتصادي و محاسبات ملي معاونت توسعه منابع، پشتيباني و امور استان ها مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات

پروژه ها:

تصاویر مرتبط:

بالا