مشتریان گروه IranDNN شامل سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی با حوزه های مختلف فعالیت می باشند و افتخار می کنیم که توانسته ایم علاوه بر خدمات در زمینه پورتال های سازمانی، راهکارهای خاص برای نیازهای خاص سازمان ها توسعه و اجرا کنیم. پروژه های اجرا شده و سیستمهای در حال استفاده در سازمانهای سراسر کشور و مشتریان راضی بهترین گواهی برای عملکرد ما می باشد.

شرکت برق منطقه ای تهران

وابسته به: شرکت توانیر - وزارت نیرو
اهداف كلي برنامه هاي مذكور عبارتند از: تأمين برق مطمئن و مورد نياز مشتركان، بهره برداري بهينه و اقتصادي از تأسيسات برق، راهكارهاي عملي براي افزايش كارائي كاركنان، كاهش هزينه ها، بهبود مديريت مصرف، صرفه جوئي و استفاده منطقي از انرژي برق، نيل به خودكفائي و اداره اقتصادي تأسيسات برق، گسترش تحقيقات و آموزشهاي كاربردي و ....در جهت تحقق اهداف ذكر شده شركت برق منطقه اي اقداماتي به شرح زير را به انجام رسانده و در حال ادامه راه براي رسيدن به اهداف تعيين شده در برنامه سوم توسعه است: بهبود برنامه هاي نگهداري و تعميرات نيروگاههاي زير پوشش، اصلاح و متعادل نمودن شبكه هاي انتقال، فوق توزيع به منظور كاهش تلفات، تسريع در عمليات برقراري انشعابهاي متقاضيان جديد، تأمين برق مشتركان با ولتاژ و فركانس استاندارد، اصلاح سيستم محاسبه و وصول بهاي برق مصرفي مشتركان، تأمين تجهيزات شبكه هاي توزيع از صنايع داخلي، آموزش و رشد سطح دانش كاركنان، ايجاد واحدهاي ارتباط مردمي براي آگاهي از نقطه نظرها و خواسته هاي مصرف كنندگان برق، بهبود روشهاي خبردهي و خبرگيري نظير راه اندازي تلفن گويا، استقرار سيستمهاي سخت افزاري و نرم افزاري و .... آمار و ارقام ارائه شده خود گواه صادقي است از پيشرفتهاي حاصل شده كه در طي سالهاي گذشته به ويژه در سالهاي اخير با تلاش و كوشش مديران و كاركنان برق تهران و شركتهاي وابسته به دست آمده است. اميد است اطلاعات ارائه شده در اين كتابچه گوياي حقايقي روشن از فعاليتهاي انجام شده برق تهران در طي سالهاي گذشته بوده و پاسخگوي نيازهاي اطلاعاتي كليه علاقه مندان باشد. در پايان به منظور ارج نهادن به زحمات و تلاش خستگي ناپدير كليه مديران عاملي كه با قبول مسئوليت كمر همت به خدمت مردم بسته و بي گمان عملكرد هر يك از آنان به سهم خود در شكل گيري و سازماندهي برق تهران مؤثر بوده، بي مناسبت نيست با درج تصوير، اسامي و مدت تصدي آنها در اين كتابچه، ياد و خاطره آنها را هميشه زنده نگه داشته و براي آناني كه اكنون در قيد حيات نيستند از خداوند متعال طلب رحمت و آمرزش نموده و براي آناني كه در قيد حيات بوده و برخي از آنها در راه خدمت به مردم هنوز هم دست از تلاش برنداشته اند آرزوي تندرستي و توفيق روز افزون نمائيم.

پروژه ها:

بالا