مشتریان گروه IranDNN شامل سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی با حوزه های مختلف فعالیت می باشند و افتخار می کنیم که توانسته ایم علاوه بر خدمات در زمینه پورتال های سازمانی، راهکارهای خاص برای نیازهای خاص سازمان ها توسعه و اجرا کنیم. پروژه های اجرا شده و سیستمهای در حال استفاده در سازمانهای سراسر کشور و مشتریان راضی بهترین گواهی برای عملکرد ما می باشد.

سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

وابسته به: شهرداری تهران
هدف سازمان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران جهت رسیدن به چشم انداز تعیین شده اهداف زیر را سرلوحه عملکرد خویش قرار داده و جهت رسیدن به این اهدف ماموریتها و برنامه های خود را تنظیم نموده است. • رضايت مشتريان درون سازماني • رضايت مشتريان برون سازماني • بهبود فرآيندهاي درون سازماني و برون سازماني با استفاده از IT • بهبود مديريت اطلاعات سازمان با استفاده از IT • كاهش هزينه هاي مديريت IT • مديريت سرمايه هاي IT شهرداري ماموریت سازمان راهبری و تعیین سیاستها و خط مشی های کلان بکار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرداری تهران • بكارگيري فناوري اطلاعات براي ارائه بهترين خدمات الكترونيك (eServices) به شهروندان و شهرداري ، با رويكرد بهينه سازي معيارهايي مانند : سرعت ، دقت ، صحت ، قابليت اطمينان ، امنيت ، هزينه ، كيفيت . • تدوين خط مشي ها و استانداردها ، جهت اولويت بندي سرمايه گذاريهاي شهرداري ، در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات ، براي حصول بيشترين هماهنگي در بخش هاي مختلف . • تحقيق و توسعه در حوزه ICT براي ايجاد راهكارهاي جديد سازماني و شناسائي فرصت هاي بالقوه ، به منظور پاسخگوئي به نياز شهر و شهروندان و بهبود كارائي و اثربخشي فرآيندهاي شهري با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات . • تامين ، هماهنگي و بكارگيري زير ساخت مناسب براي پشتيباني از خدمات الكترونيك با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات . • ايجاد ارتباط و مشاركت علمي ، تحقيقاتي و اجرائي در زمينه ICT با ساير مراكز دانشگاهي ، سازمانها و شركتهاي مرتبط براي بهبود و ارتقاء سطح دانش فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري . • ايجاد ، بروز رساني و نگهداري بانكهاي اطلاعاتي و پردازش آمار و اطلاعات مورد نياز شهرداري در زمينه مديريت شهري از طريق بكارگيري سيستمهاي اطلاعاتي مناسب.

پروژه ها:

بالا