مشتریان گروه IranDNN شامل سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی با حوزه های مختلف فعالیت می باشند و افتخار می کنیم که توانسته ایم علاوه بر خدمات در زمینه پورتال های سازمانی، راهکارهای خاص برای نیازهای خاص سازمان ها توسعه و اجرا کنیم. پروژه های اجرا شده و سیستمهای در حال استفاده در سازمانهای سراسر کشور و مشتریان راضی بهترین گواهی برای عملکرد ما می باشد.

سازمان منطقه آزاد ارس

وابسته به: نهاد ریاست جمهوری
اهداف سازمان منطقه آزاد ارس حضور موثر در ترتيبات منطقه­ اي. ايجاد تمهيدات براي گسترش خدمات ترانزيتي. توسعه توليدات صنعتي و معدني با توجه به مزيتهاي منطقه به ويژه در زمينه تامين انرژي. توسعه بازرگاني و حضور در بازارهاي جهاني. توسعه گردشگري. توسعه آموزش عالي و فن­آوري­هاي جديد. بهره­ برداري بهينه از امكانات و مزيت­ها در جهت گسترش توليد و نوآوري در بخش كشاورزي. ايجاد فضاهاي نوين كالبدي نمايانگر چهره­اي نو از جمهوري اسلامي ايران. ماموريت های سازمان منطقه آزاد ارس تقويت هم‌پيوندي اقتصاد­هاي ملي و بين‌المللي با الويت قفقاز جنوبي در راستاي احراز جايگاه اول كشور در منطقه و بستر­سازي و تمرين در راستاي الحاق به سازمان تجارت جهاني. تبديل منطقه مرزي مربوط، به يك قطب علمي در سطح بين­­المللي و آزمايشگاه بهره‌گيري مناسب از قابليتها و مزيتهاي سرزمين اصلي بر پايه دانش به­منظور افزايش توليد ناخالص ملي. گسترش شيوه‌هاي نوين معيشت و فعاليت و ساماندهي استقرار جمعيت و فعاليتها و فراهم­سازي امكانات ورزشي، آموزشي، تفريحي و درماني با نگاه فرا ملي. جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي در زمينه هاي خاص مطالعه و سياست گذاري شده با موضوعات گوناگون صنعتي و معدني، كشاورزي و منابع طبيعي، مسكن و شهرسازي، بازرگاني، گردشگري، اقتصاد انرژي، آموزشي، پژوهشي، ICT و خدماتي، در يك فضاي رقابتي با توجه به امكانات و پتانسيل هاي ويژه منطقه از جمله بهره‌گيري مناسب از قابليتهاي ترانزيتي كشور در دالانهاي ارتباطي شرقي- غربي و شمالي- جنوبي و رعايت اصول توسعه پايدار و حفظ محيط زيست.

پروژه ها:

بالا