مشتریان گروه IranDNN شامل سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی با حوزه های مختلف فعالیت می باشند و افتخار می کنیم که توانسته ایم علاوه بر خدمات در زمینه پورتال های سازمانی، راهکارهای خاص برای نیازهای خاص سازمان ها توسعه و اجرا کنیم. پروژه های اجرا شده و سیستمهای در حال استفاده در سازمانهای سراسر کشور و مشتریان راضی بهترین گواهی برای عملکرد ما می باشد.

اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز

وابسته به: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
اهداف كلي و راهبردهاي كلان بخش حمل و نقل جاده‌اي 1-ارتقاء سطح ايمني و برقراري تسهيلات امدادرساني در شاخه‌هاي مختلف حمل و نقل, 2-استفاده از موقعيت جغرافيايي كشور در افزايش ميزان ترانزيت كالا و مسافر و توسعه همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي از طريق تعريف و ايجاد دالان‌هاي ( كريدورهاي) حمل و نقل بين‌المللي و تجهيز پايانه‌هاي مرزي بمنظور رشد حمل و نقل ترانزيت 3-ايجاد بستر مناسب حقوقي و قانوني براي خصوصي‌سازي و جلب مشاركت سرمايه‌هاي داخلي و خارجي به فعاليت‌هاي مختلف حمل و نقل 4-كاهش هزينه‌ها، اقتصادي نمودن فعاليت‌ها، افزايش بهره‌وري، توسعه كيفي منابع انساني و ارتقاء كيفيت خدمات در بخش حمل و نقل 5-ايجاد شفافيت در حساب‌هاي مالي در راستاي تعيين مابه‌التفاوت بار مالي تعرفه‌هاي تكليفي و رقابتي (تمام شده و اعمال سياست‌هاي اجتماعي) و دريافت بهاي خدمات ارائه شده در حمل و نقل جادهاي بمنظور بازرگاني نمودن خدمات حمل و نقل 6-اولويت دادن به امر نگهداري و بهسازي زيربناها نسبت به اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي جديد و ارتقاي سطح آموزش بهبود روشهاي نگهداري، سرمايه‌گذاري در زمينه توسعه ظرفيت تعميرگاه‌هاي ناوگان و تامين قطعات بمنظور افزايش كيفيت نگهداري و ضريب ايمني 7-گسترش فعاليت‌هاي بازرگاني و بازاريابي در حمل و نقل جاده‌اي 8-گسترش حمل و نقل چند وجهي، تركيبي و كانتينري و برقراري تناسب در حمل و نقل جاده‌اي 9-توسعه زيربناهاي بخش بر اساس تقاضاي حمل و نقل و تاكيد بر توجيهات فني – افتصادي و حذف گلوگاه‌هاي محدود كننده سرعت ، ظرفيت و ايمني و بكارگيري فناوري مطلوب در شبكه‌هاي موجود با هدف افزايش بهره‌وري و ظرفيت 10-استفاده از تجهيزات و ناوگان با فنآوري جديد در حمل و نقل جاده‌اي و تخصيص منابع حاصله از صرفه‌جويي استهلاك ناوگان و مصرف انرژي (تقليل آلودگي محيط‌ زيست و افزايش ايمني) 11-بهبود و گسترش فنآوري‌هاي اطلاعات، اصلاح روشها و مكانيزه كردن سيستم‌ها و ايجاد زمينه تبادل الكترونيكي اطلاعات 12-گسترش تامين اجتماعي، تكميل و تعميم پوشش بيمه‌اي در فعاليت‌هاي مختلف حمل و نقل جاده‌اي 13-گسترش مطالعات و تحقيقات علمي و كاربردي در فعاليت‌هاي مختلف حمل و نقل جاده‌اي بمنظور بهبود نظام مديريت، برنامه‌ريزي اجرا و نظارت و تخصيص بهينه منابع 14-كاهش زمان اجراي پروژه‌هاي زيربنايي، نگهداري و بهره‌برداري (توسعه و نوسازي ناوگان) 15-بازسازي نيروي انساني موجود، جذب و آماده‌سازي و سازماندهي نيروهاي متخصص درحمل و نقل جاده‌اي

پروژه ها:

بالا