مشتریان گروه IranDNN شامل سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی با حوزه های مختلف فعالیت می باشند و افتخار می کنیم که توانسته ایم علاوه بر خدمات در زمینه پورتال های سازمانی، راهکارهای خاص برای نیازهای خاص سازمان ها توسعه و اجرا کنیم. پروژه های اجرا شده و سیستمهای در حال استفاده در سازمانهای سراسر کشور و مشتریان راضی بهترین گواهی برای عملکرد ما می باشد.

گروه شرکت های ایتوک

وابسته به: ایتوک ایران
ITOK GROUP was founded with the aim of providing engineering services at international standards and developing new technologies for the Oil, Gas & Petrochemical sectors. Its objectives include transfer of the most up-to-date technical know-how and joining reputable & capable international companies for establishing long term relationships. ITOK GROUP expertise consists of research & development, engineering and technical services, consultancy, project management, project development, EPC contracting, investment and project financing. ITOK GROUP has offices in Austria, United Kingdom and UAE. ITOK GROUP enjoys the cooperation of about 500 qualified experts, and uses various qualified sub contractors to perform multitude of projects around the world. The GROUP has received an ISO9001:2000 Certificate from Moody Auditing Institution.

پروژه ها:

بالا