مشتریان گروه IranDNN شامل سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی با حوزه های مختلف فعالیت می باشند و افتخار می کنیم که توانسته ایم علاوه بر خدمات در زمینه پورتال های سازمانی، راهکارهای خاص برای نیازهای خاص سازمان ها توسعه و اجرا کنیم. پروژه های اجرا شده و سیستمهای در حال استفاده در سازمانهای سراسر کشور و مشتریان راضی بهترین گواهی برای عملکرد ما می باشد.

شرکت خودرو سرویس شهر

وابسته به: شهرداری تهران
امروزه يكي از معيارهاي توسعه هر كشوري، ميزان و چگونگي بهره مندي از حمل و نقل روان، ايمن و پر سرعت است. زيرا موجب استفاده بهينه از انرژي، حفظ محيط زيست و نيز افزايش ضريب آرامش رواني و سلامت جاني شده و بهره‌گيري مطلوب از موقعيت سرزميني و گسترش حجم مبادلات تجاري ملي و بين‌المللي را در پي خواهد داشت. با گسترش دامنه كسب و كار و لزوم جابجايي سريع و نيز پاسخگويي به تنوع و نياز بازار مالي داخلي و خارجي، دستيابي هر چه سريعتر به استانداردهاي جهاني در حمل و نقل ( درون و برون شهري) امري اجتناب ناپذير است. به همین منظور معاونت مالی و اداری شهرداری تهران درسال 1371 و در راستای توجه به استعدادهای بخش خصوصی، با هدف برنامه ريزي و افزایش بهره وري و کارايي، کيفيت و رقابت پذيري، نوآوري و استفاده از آخرین فناوري‌ها در صنعت حمل و نقل و در جهت کاهش هزینه‌های سرویس و خدمات خودروهای ملکی شهرداری و حذف نیروی انسانی مرتبط، اقدام به برون سپاری بخش عمده ای ازنیروی انسانی و سرمایه مرتبط با بخش حمل و نقل ستادی در اختیار خود با تاسیس شرکت خودرو سرویس شهر نمود. اساسنامه شرکت در چهل و دو ماده و چهار تبصره در مجمع عمومی مورخ 1371/5/21 تصویب و پس از طی مراحل قانونی درمورخ 1371/5/27 تحت شماره 92186 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی بمدت نامحدود و سهامی خاص به ثبت رسیده و آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی مورخ 1371/6/12 به شماره 11411/6 و در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ 1371/10/13 تحت شماره م الف 34397 درج گردیده است. سرمایه شرکت 12.631.000.000 ریال منقسم به 12631 سهم یک میلیون ریالی و با نام بوده که به موجب مجمع عمومی فوق العاده، مورخ 1389/12/14 مراتب افزایش سرمایه طی روزنامه رسمی مورخ 1390/2/22 به شماره17222 ثبت و آگهی شده است.

پروژه ها:

بالا