مشتریان گروه IranDNN شامل سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی با حوزه های مختلف فعالیت می باشند و افتخار می کنیم که توانسته ایم علاوه بر خدمات در زمینه پورتال های سازمانی، راهکارهای خاص برای نیازهای خاص سازمان ها توسعه و اجرا کنیم. پروژه های اجرا شده و سیستمهای در حال استفاده در سازمانهای سراسر کشور و مشتریان راضی بهترین گواهی برای عملکرد ما می باشد.

گروه پژوهشی صنعتی آریانا

وابسته به: آریانا
گروه پژوهشي صنعتي آريانا از سال 1376 با مشاركت جمعي از دانش آموختگان مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف فعاليت خود را در حوزه مشاوره مديريت و مهندسي صنايع آغاز نمود. با گذشت زمان و با توجه به راهبردهاي انتخابي اعضا، كسب و كار گروه به شاخه‌هاي محدود‌تري تقسيم گرديد و به تدريج مراكز مجزا در حوزه‌هاي زير بوجود آمدند: تقسيم‌بندي فوق به صورت مجموعه‌هاي مستقل اين فرصت را در اختيار گروه پژوهشي صنعتي آريانا قرار داد تا ضمن تقويت عملكرد تخصصي هر يك از مراكز و تسريع روند رشد آنها، از هم‌افزايي اثر بخش هر يك از اين كسب و كارها براي سايرين بهره‌گيري شود. ماموريت گروه توانمند سازی مدیران و سازمان های ایرانی برای رقابت در کلاس جهانی راهبرد محوري و ارزش‏هاي بنيادين گروه • شناخت و تحليل نيازها و خواسته‌هاي واقعي مشتريان و ذينفعان سازمان و تلاش در جهت پاسخگويي به آنها؛ • ايجاد و حفظ ارتباط «برنده - برنده» و با دوام با مشتريان و ذي‌نفعان سازمان؛ • خلاقيت و نوآوري؛ • بهبود مستمر عملكرد.

پروژه ها:

بالا