مشتریان گروه IranDNN شامل سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی با حوزه های مختلف فعالیت می باشند و افتخار می کنیم که توانسته ایم علاوه بر خدمات در زمینه پورتال های سازمانی، راهکارهای خاص برای نیازهای خاص سازمان ها توسعه و اجرا کنیم. پروژه های اجرا شده و سیستمهای در حال استفاده در سازمانهای سراسر کشور و مشتریان راضی بهترین گواهی برای عملکرد ما می باشد.

کمیته ملی معدن ایران

وابسته به: کمیته
تا سال 1993 (1372) هر چند که محققین معدن کشور در کنگره های جهانی معدن شرکت می نمودند ولی کشور ما حضوری در کمیته IOC نداشت. عدم حضور افرادی در کشور ما که از نظر وجود ذخائر متنوع معدنی یک کشور غنی بشمار می آید در پیکره این نهاد بین المللی در پوشش منطقه ای این نهاد خلایی ایجاد نموده بود بنا به پیشنهاد قائم مقام معاونت معدنی وقت وزارت معادن و فلزات (آقای مهندس الماسی) و موافقت وزیر محترم معادن وفلزات (جناب آقای مهندس محلوجی) از طرف هیات اعزامی به کنگره جهانی معدن در مادرید درخواست عضویت در IOC (توسط آقای دکتر افتخار نژاد) مطرح گردید و مورد پذیرش قرار گرفت. وزارت معادن و فلزات در مقام متولی جامعه معدنی ایران افرادی را جهت عضویت در IOC معرفی و با توجه به سوابق تجربی و مدیریتی دو نفر از افراد معرفی شده در هفتاد و یکمین نشست IOC بررسی و مورد پذیرش قرار گرفت ( مهندس الماسی – دکتر افتخار نژاد ) . البته در اغلب کشورها که فاقد کمیته ملی معدن هستند سازمانهای مسئول در بخش معدن به عنوان متولی جامعه معدنی کشور خود عمل می نمایند. در سالهای بعد با پذیرش دو نفر دیگر در بخش معدن (آقایان دکتر شیخی کاریزکی و مهندس حمیدی انارکی) کمیته ملی تکمیل و آقای مهندس الماسی بعنوان رئیس کمیته ملی IOC معرفی گردید. کمیته ملی برای معرفی جهانی بخش معدن کشور برگزاری نشست سالانه IOC در تهران را درخواست نمود ولی بدلیل قدمت عضویت و داوطلبین کشورهای دیگر این درخواست تحقق نیافت و بالاخره بعد از تکرار مجدد در هفتاد و نهمین نشست IOC در لیسبون هشتادمین نشست IOC در تهران در آبانماه سال 1378 مورد تصویب قرار گرفت. این نشست با شرکت 39 نماینده از کشورهای عضو و تعدادی شرکت کننده از مقامات کشور به مدت سه روز ( 17 تا 19 آبانماه سال 1378 ) با موفقیت انجام گرفت. در این فرصت کم برگزارکنندگان با تلاش فراوان، شرکت کنندگان را با دستاوردهای معدنی و توان معدنی کشور آشنا نموده و مورد استقبال قرار گرفت.

پروژه ها:

بالا