مشتریان گروه IranDNN شامل سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی با حوزه های مختلف فعالیت می باشند و افتخار می کنیم که توانسته ایم علاوه بر خدمات در زمینه پورتال های سازمانی، راهکارهای خاص برای نیازهای خاص سازمان ها توسعه و اجرا کنیم. پروژه های اجرا شده و سیستمهای در حال استفاده در سازمانهای سراسر کشور و مشتریان راضی بهترین گواهی برای عملکرد ما می باشد.

شرکت توسعه سیلوها

وابسته به: جهاد نصر
شرکت توسعه سیلوها در پاییز سال 1365 متولد و دوران رشد و تکامل خود را آغاز کرد . در تاریخچه تأسیس و رشد و نمو شرکت توسعه سیلوها، نخست به گامهایی می رسیم که برای تکمیل پروژه های نیمه تمام و رها شده توسط متخصصین خارجی قبل از انقلاب اسلامی برداشته شده است . در این مسیر سعی براین شد تا طوق وابستگی به بیگانگان را از گردن خود پاره کرده و آستین همت را بالازده و خود برای خود و دیگران بسازیم و بهره ببریم . این شرکت بصورت حرفه ای و تخصصی در اجرای طرحهای بزرگ ساختمانی و صنعتی همچون سیلو ، نیروگاه، کارخانه سیمان ، برج های خنک کن، سد، نفت و گاز، پتروشیمی، دودکش، پل، مراکز فرهنگی و ورزشی، ساختمانهای مرتفع و سایر پروژه های صنعتی سنگین نقش بسزایی دارد . زمینه اصلی امور اجرایی شرکت توسعه سیلوها، طرحهای بزرگ ساختمانی و صنعتی همچون سیلو ، نیروگاه، کارخانه سیمان ، برج های خنک کن، سد، نفت و گاز، پتروشیمی، دودکش، پل، مراکز فرهنگی و ورزشی، ساختمانهای مرتفع و سایر پروژه های صنعتی سنگین می باشد .

پروژه ها:

بالا