مشتریان گروه IranDNN شامل سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی با حوزه های مختلف فعالیت می باشند و افتخار می کنیم که توانسته ایم علاوه بر خدمات در زمینه پورتال های سازمانی، راهکارهای خاص برای نیازهای خاص سازمان ها توسعه و اجرا کنیم. پروژه های اجرا شده و سیستمهای در حال استفاده در سازمانهای سراسر کشور و مشتریان راضی بهترین گواهی برای عملکرد ما می باشد.

شرکت توسعه کارگزاری عظیم خودرو

وابسته به: عظیم خودرو
ماموریت: شرکت عظیم خودرو خدمات منحصر به فردی در زمینه کارگزاری لیزینگ عملیاتی و هماهنگی بین کارخانه تولید کننده و منابع مالی به مشتریان ارائه می نماید و بر این باور است که پیش از هر چیز زمینه را برای برخورداری مشتریان از خدمات شرکت و رضایت مندی آنها را فراهم نمایند. ما با تمام توان می کوشیم تا: • بالاترین سهم از بازار استان تهران را در مرحله اول در اختیار داشته باشیم و در مرحله بعدی سهم بالای بازار کل کشور را کسب کنیم، • حداکثر رضایت مندی در مشتریان خود را که دریافت کنندگان خدمات کارگزاری لیزینگ عملیاتی میباشند ایجاد کنیم، • در صحنه رقابت و سود آوری جزء 2 شرکت برتر کارگزاری لیزینگ عملیاتی در ایران باشیم، •افزایش سطح علمی و تخصصی کارکنان، ایجاد انگیزه، مشارکت پرسنل، وحفظ و نگهداری کارکنانی که از نظر توانایی، اخلاق و تعهد به سازمان دارای ویژگی ممتاز هستند و ایجاد محیط کار خلاق و پویا از ویژگیهای شرکت عظیم خودرو می باشد.

پروژه ها:

بالا