مشتریان گروه IranDNN شامل سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی با حوزه های مختلف فعالیت می باشند و افتخار می کنیم که توانسته ایم علاوه بر خدمات در زمینه پورتال های سازمانی، راهکارهای خاص برای نیازهای خاص سازمان ها توسعه و اجرا کنیم. پروژه های اجرا شده و سیستمهای در حال استفاده در سازمانهای سراسر کشور و مشتریان راضی بهترین گواهی برای عملکرد ما می باشد.

شرکت پرشین استاندارد

وابسته به:
پرشین، نامی بزرگبرندی متفاوت‌تر از آنچه تصور می‌نمایید. نامی برگرفته از اساطیر ایرانی از سرزمین پارت‌ها و مادها و پارس‌ها. به خویش می‌بالیم كه زندگی برتر را به همتایانمان عرضه نمودیم و با بهره‌گیری از دانش و فن جهان كنونی به همراه فرهنگ این مرز و بوم، محصولاتی متفاوت را برای شما به ارمغان آوردیم. پرشین با ذوق، استعداد و فناوری كارشناسانش همواره می‌كوشد تا به دست ساخته‌های خویش روحی در خور عظمت پارسیان بدمد و خوشبختانه با توكل بر خداوندگار، توانسته‌ایم پیشرو در ایرانمان باشیم. شاید هزار و سیصد و هفتاد و هشت خورشیدی، تولدی دیرهنگام برای صنعتی باشد، لیك در این صنعت نوین، طفولیت را به جهشی بزرگ، طی نمودیم و اكنون خود را در اوج منزلت می‌دانیم. همواره می بالیم به ایرانیانی كه دست ساخته‌های هموطنانشان را ابتیاع می‌نمایند، كه نه تنها تفاوتی با همتایان ممالك دیگر ندارند بلكه گوی سبقت را از آنان نیز ربوده‌اند. محصولات پرشین می‌تواند تجربه‌ای متفاوت باشد از لذت و این مهمان خانه شما میزبانی خواهد شد از برای آرامشتان جوانی را در كهنسالی تجربه كنید و احساس سیالیت و غوطه‌وری را در دوران شباب. خویش را به آب بسپارید كه ذاتش پاكی است و نتیجه‌اش آرامش. خدای را سپاس كه به مدد اذهانی شكوفا و دستانی پرتوان توانستیم به آنچه كه می‌خواهیم و می‌خواهید جامه عمل بپوشانیم و تولید نمودیم آنچه كه تصور ساختنش، شاید زمانی محال بود. كارنامه اعمالمان را در ساخته‌های خود عرضه نمودیم و امید مهمان خانه‌ی هر ایرانی شویم.

پروژه ها:

بالا