مشتریان گروه IranDNN شامل سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی با حوزه های مختلف فعالیت می باشند و افتخار می کنیم که توانسته ایم علاوه بر خدمات در زمینه پورتال های سازمانی، راهکارهای خاص برای نیازهای خاص سازمان ها توسعه و اجرا کنیم. پروژه های اجرا شده و سیستمهای در حال استفاده در سازمانهای سراسر کشور و مشتریان راضی بهترین گواهی برای عملکرد ما می باشد.

شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر

وابسته به:
پیش بینی توسعه اقتصادی کشور و در نتیجه نرخ رشد بالای مصرف برق در سال های آتی همراه با محدودیت های سرمایه گذاری بخش دولتی، لزوم مشارکت بخش خصوصی در عرصه صنعت برق را بیش از پیش ایجاب می نماید. شرکت ماه تاب گستر اولین شرکت خصوصی ایرانی است که با تکیه بر توانایی و تجربیات متخصصین ایرانی، در راستای تحقق سیاست¬های اجرائی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه های توسعه ای دولت جمهوری اسلامی ایران و با حمایت وزارت محترم نیرو، از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را در زمینه تولید، توزیع و فروش انرژی الکتریکی در داخل و خارج از کشور آغاز نموده است. این شرکت هم اکنون مالک تمام یا بخشی از ۸ نیروگاه با قدرت تولیدی ۲۶۳۶ مگاوات برق می باشد

پروژه ها:

بالا