مشتریان گروه IranDNN شامل سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی با حوزه های مختلف فعالیت می باشند و افتخار می کنیم که توانسته ایم علاوه بر خدمات در زمینه پورتال های سازمانی، راهکارهای خاص برای نیازهای خاص سازمان ها توسعه و اجرا کنیم. پروژه های اجرا شده و سیستمهای در حال استفاده در سازمانهای سراسر کشور و مشتریان راضی بهترین گواهی برای عملکرد ما می باشد.

موزه علوم و فنون جمهوری اسلامی ایران

وابسته به:
موزه علوم و فناوري ج.ا.ا در تكميل نهادهاي مرتبط با توسعه نظام علم و فناوري كشور ايجاد شده است. اين موزه با نمايش پايه هاي دانش و تحول فناوري، مأموريت دارد نسبت به هم افزايي دانش، اشاعه تفكر علمي، ارتقاي سطح زندگي و تعالي روح انسان قدم بردارد. موزه علوم و فناوري ج.ا.ا در افق چشم اندازكشور، سازماني است پويا كه تلاش دارد به مردم و دانش پژوهان در سرتاسر كشور كمك نمايد تا به ظرفيت هاي كامل خود آگاهي يافته و از دانش خود براي خلاقيت و نوآوري براي يك زندگي بهتر استفاده نمايند.اين هدف سرلوحه كار و فعاليت هاي ما بوده و به ما كمك مي كند تا با برنامه ريزي هاي مناسب و نيز بهره گيري از منابع انساني دانش مدار و امكانات موثر، دستيابي به اين مهم را امكان پذير نماييم. به ترتيبي كه بتوانيم اولين موسسه اطلاع رساني علمي و آموزشي مشاهده محور ملي در كشور، در حد بهترين در منطقه و داراي جايگاه معتبري در جهان باشیم.

پروژه ها:

بالا