•  
  • شنبه, 23 مرداد,1395
  • ﺳﻪشنبه, 12 اسفند,1393
پرسشنامه تحلیلی راه اندازی وب سایت به زبان انگلیسی
پویا پلاشانی | چهارشنبه, 20 مرداد,1395 | 1.9 MB
دانلود
پرسشنامه ویژه کارفرمایان جهت طراحی پرتال
پویا پلاشانی | یکشنبه, 17 اسفند,1393 | 89.2 KB
دانلود
راهنمای جامع طراحی پرتال و نظام محتوایی
پویا پلاشانی | یکشنبه, 17 اسفند,1393 | 4.4 MB
دانلود
صورتجلسه آموزش نماینده کارفرما
پویا پلاشانی | ﺳﻪشنبه, 19 اسفند,1393 | 51.0 KB
دانلود
صورتجلسه تحویل پروژه
پویا پلاشانی | ﺳﻪشنبه, 19 اسفند,1393 | 52.2 KB
دانلود
صورتجلسه داخلی راهبران
پویا پلاشانی | ﺳﻪشنبه, 19 اسفند,1393 | 43.3 KB
دانلود
فایل پرزنتیشن راهنمای نظام محتوایی پرتال
پویا پلاشانی | شنبه, 16 اسفند,1393 | 3.1 MB
دانلود
فرم اعلام اطلاعات حساب کاربری پشتیبانی
پویا پلاشانی | شنبه, 16 اسفند,1393 | 57.7 KB
دانلود
فرم تعریف پروژه پرتال
پویا پلاشانی | شنبه, 16 اسفند,1393 | 90.7 KB
دانلود
فرم تعریف خدمات پشتیبانی
پویا پلاشانی | شنبه, 16 اسفند,1393 | 45.9 KB
دانلود
فرم سفارش پوسته گرافیکی پرتال
پویا پلاشانی | شنبه, 16 اسفند,1393 | 80.2 KB
دانلود
فرم صورتجلسه
پویا پلاشانی | ﺳﻪشنبه, 19 اسفند,1393 | 44.7 KB
دانلود

بالا