•  
  • چهارشنبه, 03 مرداد,1397
  • دوشنبه, 18 اسفند,1393

راهنمای کاربری ماژول اخبار و مقالات
مدیر سایت | دوشنبه, 18 اسفند,1393 | 2.3 MB
دانلود
راهنمای کاربری ماژول انجمن های گفتگو
مدیر سایت | دوشنبه, 18 اسفند,1393 | 1.7 MB
دانلود
راهنمای کاربری مدیریت تنظیمات ماژول ها
مدیر سایت | دوشنبه, 18 اسفند,1393 | 2.8 MB
دانلود
راهنمای کاربری مدیریت صفحات
مدیر سایت | دوشنبه, 18 اسفند,1393 | 1.7 MB
دانلود
راهنمای کاربری کنترل پنل مدیریت پرتال Irandnn
مدیر سایت | دوشنبه, 18 اسفند,1393 | 879.9 KB
دانلود
فیلم آموزشی نحوه استفاده از میز کار مشتری و ارسال تیکت
واحد پشتیبانی | چهارشنبه, 15 فروردین,1397 | 15.2 MB
دانلود
نصب پرتال DNN روی کنترل پنل پلسک
مدیر سایت | دوشنبه, 18 اسفند,1393 | 1.1 MB
دانلود

بالا