کاربرد هوش مصنوعی در آموزش چیست؟

زمان مطالعه: 9 دقیقه در حال حاضر پروژه‌های زیادی در حال اجرا هستند که از هوش کامپیوتر برای کمک به دانش‌آموزان و معلمان جهت بهبود کیفیت تحصیلی استفاده می‌کنند