نحوه تعریف مدرس برای دوره در سامانه آموزش مجازی راهبران

  • 0
  • 320
  • 0
توسط : no-reply@irandnn.ir

در این فیلم آموزشی با نحوه اضافه کردن مدرس به دوره های تعریف شده در سامانه آموزش مجازی راهبران آشنا می شوید.
نکته: برای یک دوره می توان بیش از یک استاد تعریف کرد. اساتید می توانند عناوین مختلفی داشته باشند و برای هر عنوان یا نقش دسترسی های ویژه ای تعریف کرد.
مدرسین باید پیشتر به عنوان کاربر سیستم تعریف شده باشند. کاربران در سامانه یا توسط راهبر سامانه تعریف می شوند و یا رأساً در سامانه ثبت نامه می کنند.

فرم ثبت نظرات

لطفا نظرات خود را در مورد این ویدئو از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمائید

نظرات شما

Empty
Click + to add content
فهرست مطالب