مجله اینترنتی تخصصی نرم افزار

خدمت الکترونیک در حوزه سلامت با استفاده از BPMS راهبران

زمان مطالعه: 2 دقیقه

سلامتی منابع انسانی یکی از دغدغه‌های مهم در سازمان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی است که می‌تواند بر کارایی و سطح بهره‌وری افراد در انجام وظایف محوله تاثیرگذار باشد. غربالگری افراد با استفاده از بررسی و پایش سلامت در حیطه‌های کاری مختلف، علاوه بر آنکه می‌تواند باعث ارتقاء سطح سلامت و اثربخشی افراد گردد، از بسیاری از هزینه‌های تحمیل شده به افراد و سازمان‌ها در صورت بیماری و از کارافتادگی اعضای این گروه جلوگیری کرده و در واقع این امر سبب افزایش اهمیت پایش پزشکی و ارزیابی سلامت و ایمنی کارکنان در ارتباط با مواجهات، آسیب‌ها و بیماری‌های مرتبط با محیط کار و زندگی می‌گردد.

بسیاری از این مراکز بهداشتی و درمانی طی قراردادهایی با سازمان‌ها و ارگان‌ها، مسئولیت پایش سلامت کارکنان این مجموعه‌ها را بر عهده می‌گیرند.

کارکنان سازمان‌ها با مراجعه به مراکز درمانی طرف قرارداد ضمن انجام معاینات بالینی و آزمایش‌های استاندارد، پرونده سلامت خود را در مرکز ایجاد می‌کنند. این پرونده، مبنای مراقبت‌های بهداشتی و درمانی آتی ایشان خواهد بود.

بر اساس آنچه اشاره شد، سازمان‌ها (عمدتاً مدیریت منابع انسانی)، کارکنان، مدیریت مراکز بهداشتی و درمانی، کادر درمان و حوزه مالی و اداری هر دو طرف، ذینفعان اصلی پروژه پایش سلامت هستند.

طی قراردادی که در پایان سال 1401 بین شرکت راهبران و مجتمع دارویی و درمانی هلال ایران منعقد شد، مسئولیت طراحی و استقرار سامانه آنلاین پایش سلامت هلال به شرکت محول گردید.

این پروژه در حال حاضر در مجمتع هلال ایران به بهره‌برداری رسیده است. پرونده کارکنان مجموعه‌های طرف قرارداد مجتمع هلال، در این سامانه یکپارچه شده است و کادر درمان نیز از این سامانه برای ثبت داده‌های پایش شده استفاده می‌کنند. از طرف دیگر این پرونده‌ها و داده‌های نتیجه پایش، مبنای محاسبات مالی طرفین محسوب می‌شود.

تاکنون داده‌های بیش از هشت هزار نفر از کارکنان بانک‌های طرف قرارداد مجتمع در سامانه ثبت شده و بیش از چهل و نه هزار معاینه تا این زمان توسط کادر درمان ثبت گردیده است.

تجربه به کارگیری BPMS در حوزه بهداشت و درمان البته می‌تواند دامنه بسیار وسیعی داشته باشد.

مطالب مشابه
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.