مجله اینترنتی تخصصی نرم افزار
مرور برچسب

نرم‌ افزار LMS

LMS موبایل چیست؟

ما در این مطلب خواهیم گفت چرا باید سامانه آموزش مجازی شما موبایل فرندلی باشد و ویژگی‌های یک LMS موبایلی که در خرید…