مجله اینترنتی تخصصی نرم افزار
مرور برچسب

آسیب پذیری

OWASP Top 10 چیست؟

OWASP Top 10 به معنی ده آسیب پذیری برتر OWASP می‌باشد. این سند که سندی مرجع است، یکی از اسناد پروژه OWASP که 10…

حمله SQL injection چیست؟

SQLi مختصر شده عبارت SQL Injection و به معنی شیوه‌ای است که در آن، نفوذگر از ورودی‌های اعتبارسنجی نشده برنامه بهره…